Menyedari bahawa kebanyakan kubah masjid menghadapi pelbagai masalah seperti meletak kedudukan kubah pada struktur bangunan lama, kubah yang rosak dan bocor. Kubah Malaya telah mengambil langkah keselamatan dan inisiatif dengan membuat kajian pada struktur kubah supaya pembinaan kubah menjadi kukuh, ringan, berkualiti tinggi dan tiada lagi kebocoran.

Dengan pengalaman luas serta professional, Kubah Malaya yakin bahawa dapat menyediakan tenaga kerja yang cekap dan produktif dalam perkhidmatan yang disediakan. Selain dengan kerjasama yang utuh, Kubah Malaya berharap dapat memenuhi segala citarasa dan permintaan daripada pelanggan.

Note: To protect our designers & suppliers community from spam and harassment. Your contact requested will be routed to Buildex.my representative. We will connect you to the representative asap.